Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie. We gebruiken de trance als middel om beter toegang te krijgen tot je onbewuste. Tijdens de sessie ben je gericht op je innerlijke processen, de ‘buitenwereld’ staat wat op de achtergrond zodat je meer toegang hebt tot wat er zich van binnen allemaal afspeelt. Je krijgt op deze manier meer inzicht in jezelf en meer informatie over eventuele oorzaken van je problemen. Maar ook krijg je meer toegang tot je innerlijke hulpbronnen: d.w.z. dat je ontdekt wat je eigen talenten zijn om tot oplossingen te komen of beter met een situatie om te kunnen gaan. Je krijgt meer controle over je onbewuste reacties.

Trance en Hypnose

Trance gaat vaak gepaard met een gevoel van ontspanning. Je bent in een wat ander bewustzijn. In deze bewustzijnstoestand zijn we spontaan volledig geconcentreerd op de zaak waar het om gaat. Een soort ‘alerte, geconcentreerde rust’. Hypnose is een vorm van trance en geen slaap. Tijdens de hypnose verlies je geen controle, maar krijg je juist extra controle over jezelf. Je blijft alert en bewust. Je krijgt de kans om contact te maken met en invloed uit te oefenen op het onderbewuste.

Voor wie is hypnotherapie geschikt?

Hypnotherpie is geschikt voor mensen die openstaan voor deze vorm van therapie. Mensen die er voor voelen om op deze manier te willen ontdekken waar hun problemen mee te maken hebben (dat is vaak de ‘rode draad’ in het leven) en hoe ze hun eigen innerlijke hulpbronnen kunnen gebruiken en activeren om beter met hun problemen om te kunnen gaan. Hypnotherapie is primair gericht op het anders leren omgaan met jezelf en de dingen die je bezighouden. Dit kan door situaties te verkennen, inzicht te krijgen en nieuwe gedragspatronen te oefenen. Het doel is gedragsverandering; waar bij ‘gedrag’ staat voor zowel observeerbaar gedrag als ook voor ervaarbaar gedrag (gevoelens, gedachten).

Hypnotherapie kan een goed (hulp-)middel zijn bij de aanpak van o.a. de volgende problemen/situaties:

  • Het gevoel dat je geblokkeerd bent
  • Je kunt of durft bepaalde veranderingen in je leven niet aan
  • Je voelt je onzeker
  • Last van faalangst
  • Je wilt inzicht krijgen in wie je bent en wat je mogelijkheden zijn
  • Je bent ontevreden over je eigen functioneren
  • Je vindt het moeilijk om samen te leven en/of samen te werken
  • Je vindt het moeilijk om keuzes te maken en bent op zoek naar ‘jouw weg’
  • Omgaan met lichamelijke klachten
  • Je hebt het idee dat ‘oud zeer’ nog niet verwerkt is
tempeltrap