Informatie

NBVH-licentienummer: 99184
AGB-praktijkcode: 900006705
AGB-zorgverlenersnummer: 900027758
RBCZ-licentienummer: 403254R
SCAG-inschrijvingsnummer: 10080
Inschrijvingsnummer KvK: 17232706

Wat als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met mij. Komt we er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met mij kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) bij de NBVH in te dienen. De tekst van de geldende klachtenregeling vindt u hier. Richt uw brief aan: NBVH, t.a.v. de Klachtencommissie Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht.

Uw klacht wordt tenslotte behandeld door Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg van het SCAG.

Privacy statement

Praktijk Viva Libre werkt volgens de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vind u in de Privacyverklaring Viva Libre.